نویسنده = بهرامیان، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 59-82

زهرا بهرامیان؛ حسن دلبری؛ مهیار علوی مقدم