نویسنده = کرمی، محمدحسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-36

محمد مرادی؛ محمدرضا امینی؛ محمدحسین کرمی


2. آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-24

محمدحسین کرمی؛ محمدحسین نیکدار اصل