نویسنده = رحیم بیکی، ساناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 145-174

ساناز رحیم بیکی؛ قدرت الله طاهری