نویسنده = شفق، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. مضامین حرکت در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 65-92

اسماعیل شفق؛ سمیرا جهان رمضان