نویسنده = خزانه دارلو، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 143-166

علیرضا محمدی کله سر؛ محمدکاظم یوسف پور؛ محمدعلی خزانه دارلو