نویسنده = فرضی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 57-78

مهدخت پورخالقی چترودی؛ سارا فرضی