نویسنده = اکرمی، میرجلیل
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 33-56

میرجلیل اکرمی؛ محمد خاکپور


2. عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 61-90

میرجلیل اکرمی؛ محمدرضا عابدی