نویسنده = پورشهرام، سوسن
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 95-116

مهیار علوی مقدم؛ سوسن پورشهرام