نویسنده = ستاری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 85-102

حسین حسن پور آلاشتی؛ رضا ستاری؛ مراد اسماعیلی