نویسنده = پارسانسب، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه»

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 53-84

محمد پارسانسب