نویسنده = آیدنلو، سجاد
تعداد مقالات: 3
1. زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 99-132

10.22108/jpll.2019.109197.1186

سجاد آیدنلو


2. مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 35-64

سجاد آیدنلو