نویسنده = صرفی، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
1. تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 21-34

یحیی طالبیان؛ محمدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور؛ فاطمه کاسی


2. ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-60

هادی یوسفی؛ محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ یحیی طالبیان


3. افلاک و اختران در مثنوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 103-124

محمدرضا صرفی