نویسنده = شامیان ساروکلائی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. فرانک، مام فریدون

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 91-108

اکبر شامیان ساروکلائی