نویسنده = احمدی پوراناری، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 41-62

زهره احمدی پوراناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری