نویسنده = ابن الرسول، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 91-108

الهام سیدان؛ محمدرضا ابن الرسول