نویسنده = هراتیان، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. چشمِ خروس

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 55-74

علی اکبر احمدی دارانی؛ اکرم هراتیان