نویسنده = حسینی سروری، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 31-54

محمدرضا صرفی؛ نجمه حسینی سروری