نویسنده = صرفی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 31-54

محمدرضا صرفی؛ نجمه حسینی سروری


2. انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-30

محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ محمدصادق بصیری؛ حسین میرزا نیک نام