نویسنده = جعفری، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-32

اسدالله جعفری؛ یحیی طالبیان