نویسنده = فاتحی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 165-186

ابوالقاسم فاتحی؛ ابراهیم اخلاصی