نویسنده = یاحقی، محمدجعفر
تعداد مقالات: 2
1. نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 43-64

محمدجعفر یاحقی؛ احمد سنچولی


2. فروغی و فردوسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 47-66

محمدجعفر یاحقی؛ زهرا سیدی