نویسنده = بهنام، مینا
تعداد مقالات: 1
1. ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 131-150

مینا بهنام