نویسنده = خاقانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-22

محمد خاقانی؛ داود نجاتی؛ رضا جعفری