نویسنده = عبداللهی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل در امثال فارسی و عربی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 109-136

منصوره زرکوب؛ زهرا عبداللهی