نویسنده = کیانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 55-84

حسین کیانی؛ سید فضل الله میرقادری