نویسنده = معینی‌فرد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-28

حسین آقاحسینی؛ زهرا معینی‌فرد