نویسنده = شعبانلو، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 165-188

علیرضا شعبانلو؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری