نویسنده = فلاح، غلامعلی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 151-164

غلامعلی فلاح