نویسنده = بتلاب اکبرآبادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 157-178

محمدکاظم یوسف پور؛ محسن بتلاب اکبرآبادی