نویسنده = عابدپور، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 137-156

مریم محمودی؛ محمود عابدپور