نویسنده = رحیمی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 93-112

غلامرضا رحیمی؛ فرشته محمدزاده