نویسنده = صادقی شهپر، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-56

رحمان مشتاق مهر؛ رضا صادقی شهپر