نویسنده = طغیانی، اسحاق
تعداد مقالات: 2
1. درباره یک فعل در اسرارالتوحید (کفتن یا گفتن؟)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-10

حسن زیاری؛ اسحاق طغیانی