نویسنده = ناصری مشهد، نصرت
تعداد مقالات: 1
1. جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 111-130

عبدالله رادمرد؛ نصرت ناصری مشهد