نویسنده = مدبّری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-60

هادی یوسفی؛ محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ یحیی طالبیان