نویسنده = آقازینالی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 49-77

حسین آقاحسینی؛ زهرا آقازینالی