نویسنده = حسینی، سیدمحسن
تعداد مقالات: 2
1. مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-72

10.22108/jpll.2019.113332.1287

سمیه مرادی نژاد؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ سیدمحسن حسینی


2. تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-128

10.22108/jpll.2017.83285.0

علی نوری؛ سید محسن حسینی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ محمد رحمانی