نویسنده = وفائی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحوّل ساختی و معنایی «نفر»

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 75-90

عباسعلی وفائی