نویسنده = طلوعی آذر، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-38

10.22108/jpll.2019.110929.1231

عبدالرضا حیاتی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر