نویسنده = ملک ثابت، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 135-156

فاطمه محمدی عسکرآبادی؛ مهدی ملک ثابت


2. بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 41-62

زهره احمدی پوراناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری


3. فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 165-188

علیرضا شعبانلو؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری