نویسنده = خیاطیان، قدرت الله
تعداد مقالات: 2
1. مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-42

10.22108/jpll.2020.116864.1365

صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان


2. تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-44

10.22108/jpll.2017.83163.0

عظیم حمزئیان؛ قدرت ا... خیاطیان؛ سمیه خادمی