نویسنده = فرهادی، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 45-76

10.22108/jpll.2017.83155.0

محمد ابراهیم مالمیر؛ سودابه فرهادی