نویسنده = علی پور، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف»

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 77-100

10.22108/jpll.2016.20883

مریم شعبانزاده؛ اسماعیل علی پور