نویسنده = ابراهیمی دینانی، آرزو
تعداد مقالات: 2
1. پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-132

10.22108/jpll.2018.106069.1131

سهیلا فرهنگی؛ علی اکبر خاصه؛ آرزو ابراهیمی دینانی


2. زبان رمز در آثار حلاج

دوره 10، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 43-64

10.22108/jpll.2016.21080

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدکاظم یوسف پور