نویسنده = یزدانجو، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 101-128

10.22108/jpll.2016.20884

پروین گلی زاده؛ محمد یزدانجو؛ مینا مساعد