نویسنده = نوریان، سید مهدی
تعداد مقالات: 3
1. مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-64

10.22108/jpll.2019.24026

علی خانی حبیب آبادی؛ مهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی


2. بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/jpll.2018.105866.1124

عاطفه ترابی؛ سید مهدی نوریان؛ غلامحسین شریفی ولدانی


3. قصب نرگس یا قصب زرکش؟

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 39-48

مهدی نوریان