نویسنده = وهابی دریاکناری، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 75-94

10.22108/jpll.2017.82843.0

رقیه وهابی دریاکناری؛ محبوبه مباشری