نویسنده = تقوی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی )

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-58

10.22108/jpll.2018.110704.1225

نعمت الله پناهی؛ محمد تقوی؛ محمود فتوحی رودمعجنی