نویسنده = قبادی، حسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 63-86

حسینعلی قبادی؛ علی نوری