نویسنده = رزمجو بختیاری، شیرین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

10.22108/jpll.2017.83144.0

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


2. بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 27-52

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری